Циљ спровођења пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара је смањење загађења ваздуха на територији ГО Звездара пореклом из индивидуалних система за грејање.

 

Заменом котлова који користе фосилне енергенте еколошки прихватљивијим енергентима на пелет и природни гас који испуњавају еколошке стандарде, допринеће се смањењу загађења ваздуха и деградацији животне средине. Предмет суфинансирања је у складу са Правилником о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара .

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара.

 

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/ или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања, закључно са 25.06.2022.године.

 

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса могу се добити на контакт телефон 011/3405-662 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs .

У прилогу:

Јавни конкурс

Правилник индивидуалне котларнице

Пријавни образац

Одлука о учешћу и суфинансирању

Изјава о сагласности за прибављање података