Нацрт плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), Градска општина Звездара, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (у сутерену), у периоду од 28.2.2022. године до 30.3.2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 сати.

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“.

ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 28.4.2022. ггодине у 13 сати у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату)

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 сати, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавнног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 30.3.2022. године.