Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, Градска општина Звездара, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 11.12.2023. године до 13.01.2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“

 

ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 25.01.2024. године у 13 часова у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату).

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Примедбе на предлижена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 13.01.2024. године.