Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг  (фаза 1) за блокове између  Булевара краља Александра и улица  Босанске, Хазарске и Нове  А4 (Палих бораца), Градска општина Звездара

 

 

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 18.12.2023. године до 22.01.2024. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“

 

Јавна седница одржаће се 08.02.2024. године у 13 часова у згради Градске управе, у Ул. Краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату)

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр.1, закључно са 22.01.2024. године.

Прилог:

Граница плана