Штаб за ванредне ситуације Градске општине Звездара је обезбедио одређене количине индустријске соли  за посипање снега и леда  у зимској сезони 2021/2022.

Основне и средње школе са територије општине Звездара своје одобрене контигенте индустријске соли лично преузимају почев од понедељка 13.12.2021. године,на плацу ЈКП „Градска чистоћа“, Радна јединица Звездара, Милана Ракића број 75-а.

На истој локацији  своје одобрене контигенте преузимају и Предшколска установа „Звездара“, Дом здравља „Звездара“, Клиничко-болнички центар „Звездара“ и Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд.

Стамбене заједнице са територије општине Звездара, индустријску со за своје потребе преузимају у свим месним заједницама Градске општине Звездара.

Представници стамбених заједница своје одобрене количине индустријске соли преузимају у месној заједници на чијој територији се налази њихова стамбена зграда.

Лице које преузима индустријску со за стамбену заједницу је дужно  да приликом преузимања, а у сврху своје личне идентификације,   техничком секретару месне заједнице покаже своју  личну карту на увид.

Индустријска со је пакована у кесама од по 5 кг.