Председник ГО Звездара донео је Одлуку о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2022. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, на основу Предлога oдлуке,  коју је Комисија за оцену програма у области спорта донела на седници одржаној 31. децембра 2021. године.

У прилогу:

Одлука

Предлог одлуке