Градска општина Звездара има статутарну надлежност да у сарадњи са васпитно образовном установом прописује мере, активности и поступке на заштити и безбедности деце и ученика. Скупштина ГО Звездара је ове послове ближе уредила Одлуком о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама („Службени лист града Београда“, бр. 124/19 и 11/20).

У складу са наведеним, Комисија за оцену и праћење програма заштите деце и ученика, формиранa Решењем председника бр. 020-2-5, од 18.01.2021. године, је донела Предлог одлуке о финансирању мера, активности и превентивних програма у области заштите и безбедности деце и ученика у 2021. години (у прилогу текста) и доставила га председнику Градске општине Звездара.

Председник Градске општине Звездара је на основу Предлога одлуке Комисије за оцену и праћење програма заштите деце и ученика, а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/2020 и 15/21), донео Одлуку о финансирању мера, активности и превентивних програма у области заштите и безбедности деце и ученика у 2021. години, која се налази у прилогу.

Одлука-Безбедност деце и ученика

Предлог Одлуке-Безбедност деце и ученика