Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2022. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, на основу Предлога Одлуке коју је Комисија за оцену програма у области спорта донела на седници одржаној 28. марта 2022. године.

 

У прилогу:

Одлука и Предлог одлуке.2022.