Дана 18.03.2022.године. Председник Градске општине Звездара на основу чл. 40. Статута Градске општине Звездара, ( „Сл.града Београда“ бр.124/2019) и Предлога одлуке Комисије за праћење стања и одржавања основних школа од 16.03.2022.године а у складу са Одлуком о буџету ГО Звездара за 2022.годину, („Сл.града Београда“ бр.133/21 и 13/22) донео је Одлуку о трансферу финансијских средстава за текуће одржавање школских објеката и опреме у основним школама.

 

У прилогу:

Одлукa о трансферу финансијских средстава за текуће одржавање школских објеката и опреме у основним школама.