Комисија за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из
буџета Градске општине Звездара за 2021. годину je на седници одржаној 23.08.2021. године
усвојила предлог одлуке са коначном ранг листом , те је иста прослеђена председнику ГО
Звездара како би донео одлуку о избору програма/пројеката из области јавног здравља, као и
решење о додели средстава. Председник је, 23.08.2021, донео одлуку о избору програма и
пројеката на конкурсу, као и решење о додели средстава 23.08.2021. године.
У прилогу се налазе:
– Одлука о избору програма/пројеката из области јавног здравља назначеним у Jавном конкурсу
за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета
Градске општине Звездара за 2021. годину

Решење председника о додели средстава – Jавни конкурс за доделу средстава за реализацију
програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину