Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника Општине бр. 020-2-75 од 27.07.2022. године је на седници одржаној 30. децембра 2022. године, донела Предлог одлуке о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

На основу овог Предлога одлуке, председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, која се налази у прилогу.

 

Одлука и Предлог одлуке-Спорт

Решење о формирању Комисије

Измена решења

Спортски савез Звездара

Савез за организовање школских спортских такмичења

Друштво за спорт и рекреацију инвалида Звездара

Шаховски клуб „Слобода“

Шах клуб “МЗ Ћирило и Методије”

Џудо клуб „Павле Савић“

Џудо клуб „Партизан Велики Мокри Луг”

Теквондо клуб „Кобра“

Спортско – плесни клуб „Креатива”

Јога центар „Сјај“

Карате клуб „Звонко Осмајлић“

Плесни клуб „Аурора“

Плесни клуб „Аурора“

Одбојкашки клуб „Раднички Бластерс“

Кик бокс клуб „Раднички Крсташ“

Београдски кошаркашки клуб „Раднички“

Кошаркашки клуб женски „Раднички Београд“

Рвачки клуб „Раднички“

Карате клуб „Раднички“

Шаховски клуб „Раднички“

Планинарски клуб „Раднички“

Спортско удружење женског рукомета „Раднички“

Спортско удружење „Звездарица”

Фудбал спортско удружење ОСИ „Лион“

ОШ „Марија Бурсаћ“

ОШ „Вељко Дугошевић“

ОШ „Иван Горан Ковачић“

ОШ „1300 каплара“

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

ОШ „Павле Савић“

ОШ „Драгојло Дудић“

ОШ „Владислав Петковић Дис“

ОШ „Десанка Максимовић“

ОШ „Стеван Синђелић“

ОШ „Ћирило и Методије“

ОШ „Јелена Ћетковић“

ОШ „Бошко Буха“

Шеста београдска гимназија

Седма београдска гимназија

Геодетска техничка школа

Школа за машинство и уметничке занате „Техноарт – Београд“

Медицинска школа Звездара

Зуботехничка школа

Фармацеутско- физиотерапеутска школа

Академија техничких струковних студија Београд

Београдска Академија пословних и уметничких струковних студија БАПУСС

 

Одлука о одобравању допуна годишњих програма

 

Председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о oдобравању допуне Годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених допуна Годишњих програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

Стручна Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника Општине бр. 020-2-3 од 11. 01. 2023. године, је прегледала и оценила достављене програме и на седници одржаној 03. августа  2023. године, донела Предлог одлуке о oдобравању допуне годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених допуна годишњих  програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

Предлог одлуке -Савез за организовање школских спортских такмичења

Одлука – Савез за организовање школских спортских такмичења

Решење – Савез за организовање школских спортских такмичења

Предлог одлуке -Спортски Савез Звездара

Одлука -Спортски Савез Звездара

-Решење -Спортски Савез Звездара