Двадесет прва седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2023. године и Извештај о раду и реализацији Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“-Београд, за период 01.01. – 30.09.2023. године број 594 од 19.10.2023. године, усвојен одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ број 610-2 од 30.10.2023. године.

 

Скупштина Градске општине Звездара усвојила је и Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2024. годину, као и Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Звездара у називу спортског удружења Кошаркашког спортског удружења „Звездара“ Београд, Уроша Тројановића 5 – у оснивању.

 

У скраћеном поступку Скупштина је усвојила Одлуку о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу, Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2023/24. и Решење о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара.