У Општини Звездара данас је састанком радне групе отпочео процес израде нацрта Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. године.

Стратегија развоја ГО Звездара треба да утврди основне циљеве  развоја општине и да дефинише мере које је неопходно подржати и финансирати из сопствених или донаторских средстава, по питању економског, друштвеног развоја, развоја просторне инфраструктуре и заштите животне средине.

На састанку је утврђена методологија доношења овог документа, који треба да обухвати све секторске планове и програме који су већ донешени или су у фази усвајања.

Чланови радне групе, која је задужена за доношење овог важног документа, су председник ГО Звездара Владан Јеремић, председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, чланови општинског Већа, начелници и шефови служби општинске Управе, као и представници Агенције за регионални развој и европске интеграције Београда, представници свих одборничких група и удружења грађана.