Захваљујући средствима које је обезбедио Град Београд, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у износу од 6,6 милоина динара, започети су радови на асфалтирању дворишта Седме београдске гимназије. Радове чији је рок за завршетак планиран у наредних 20 дана, обишао је председник ГО Звездара Владан Јеремић.

Том приликом, Јеремић је рекао да је Шејкина улица у којој се налази Седма гимназија, предвиђена за реконструкцију на основу програма рада ЈП „Путеви Београда“.

Директор Седме београдске гимназије Мирослав Маркићевић истакао је да  ће у дворишту гимназије бити  замењена дотрајала асфалтна подлога,  шахтови и сливници, а да је утврђена вредност наведених  радова 6,1 милион динара.