Градска општина Звездара, у сарадњи са Центром за образовање и културу, организује припрему ученика завршног разреда основне школе за полагање завршног испита из српског језика и математике. Припремна настава је бесплатна за све ученике осмог разреда који похађају основне школе на Звездари или имају пребивалиште на територији Градске општине Звездара, а услуга се финансира из буџета Градске општине Звездара.

 

Часови припремне наставе (14 двочаса у трајању од 120 минута српског језика и 14 двочаса математике) ће се одржавати током викенда од 4. марта до 18. јуна 2023. године, суботом (математика) и недељом (српски језик), од 12 до 14 часова, изузев 26. марта, 23. априла, 17. јуна и 18. јуна када се настава српског језика реализује од 10 до 12 часова, а настава математике истог дана од 13 до 15 часова.

 

Часови ће се одржавати ONLINE, у реалном времену, a ученици ће моћи у чет опцији да поставе питања и добију одговор за све што им није јасно. Такође, моћи ће мејлом да контактирају предаваче и траже додатна објашњења. Часови ће се снимати и бити доступни ученицима на датим линковима током целе године.

 

Наставу реализују наставници који имају искуства у раду са ученицима и лиценцу за рад у школи, а садржај часова je усклађен са програмом који је дат у збиркама задатака за припрему ученика осмог разреда за завршни испит из српског језика и математике у издању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветног прегледа“.

 

Рачунар, приступ интернету, збирке задатака за рад, свеске, оловке и прибор обезбеђују ученици, односно њихови родитељи и други законски заступници.

 

Директори школа и одељењске старешине, као и представници Општинског савета родитеља Градске општине Звездара су добили приступне линкове за све часове и обавестиће све ученике.