Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Звездара број XI 06-19/2022 од 26.04.2022. године, и на основу чланова 11 и 12 Правилника o суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова  путем соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, XI број 06-17 од 19.04.2022. године и чл. 11 и 12 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 XI број 06-17 од 19.04.2022. године и Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Звездара за 2022. годину, који је објављен 15.11.2022. године доноси Предлог прелиминарне ранг листе крајњих корисника – грађана по Јавном позиву за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Градске општине Звездара за 2022. годину

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

 

На ову листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине Звездара.

 

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 011/3405-681  и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

 

Прелиминарна листа