Прелиминарна листа Стамбених заједница за пројекте смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора у 2022.години на територији Градске општине Звездара по спроведеном Јавном конкурсу за суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022.години на територији Градске општине Звездара XИ број 06-30/22 од 14.06.2022. године, који је објављен 16.06.2022. године.

листа(doc)