На основу Правилника о раду Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг 020-3-5/2022 од 07.02.2022. Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг на седници одржаној 08.07.2022. утврдила је предлог ранг листе корисника обука за занате и дигитални маркетинг са поновљеног јавног позива.  На листи се налази 10 кандидата која су испунила услове конкурса и 1 кандидата који не испуњава услове конкурса. На основу Правилника о раду Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг (члан 17.) на Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Предлога листе, на шалтеру писарнице Градске општине Звездара са назнаком „За Комисију за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг“. Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 8 дана (осам) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Ово је део активности на пројекту „Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије КОВИД19“. Средства издвојена за овај пројекат износе 100.000 евра, реализује га Градска општина Звездара у партнерству са удружењем „Отворено срце“ из Београда. Пројекат траје до краја октобра 2022. године и део је програма ’’Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији’’- Иницијатива за инклузију 3, који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Програм реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

 

За више информација можете добити председника Комисије Златка Петрина на 066/296- 506, 011/3405-780 или мејл адресу: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

 

У прилогу:

Прелиминарна ранг листа