„Центар за реинтеграцију и активизам Београд” завршава реализацију пројекта „Растимо заједно“ организовањем округлог стола у уторак 30.августа од 13 до 15 часова у Великој сали Градске општине Звездара.

 

Завршна активност, организација овог скупа, има за циљ представљање остварених резултата пројекта и, посебно – иницирарање нових акција на основу препорука заинтересованих страна током пројектних активности као и изнетих предлога социјалих партнера који ће активно учествовати на округлом столу у згради Општине. На учешће у округлом столу позвани су социјални партнери- представници Градске општине Звездара, Градског центра за социјални рад у Београду- Одељења Звездара, Дома здравља Звездара, цивилног сектора, медија и других заинтересованих страна.

 

Пројекат „Растимо заједно” у фокусу је имао родитеље ромске деце и младих основношколског и средњешколског узраста са циљем промене свести о важности образовања ромске деце и укључивање у свет рада као и активног учешћа родитеља у процесу образовања и подизања родитељских компетенција, знања и вештина. Током реализације пројекта, који је започет у мају 2021.године, у свим сегментима активности уважавали су се културолошки идентитет учесника, поштовање принципа прихватања разлика, превазилажења предрасуда и стереотипија.

 

Пројекат је подржан од стране Програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње коју реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.