Градска општина Звездара позива професионална позоришта и позоришне трупе из земље и иностранства да пријаве своја најбоља сценска остварења за децу за учешће на 17. Дечјем позоришном фестивалу „Позориште Звездариште”.

Фестивал ће бити одржан у новембру 2021. године захваљујући подршци Министарства државне управе и локалне самоуправе.

За учешће у такмичарском програму фестивала могу се пријавити представе које су намењене деци и младима узраста до 18 година старости. Представе треба да буду оригиналне и да нису биле у селекцији или конкуренцији неког од претходних издања фестивала. Основни критеријум за селекцију представа, о ком ће се старати селектор Фестивала драмски писац Жељко Хубач, је њихов уметнички квалитет.

На Фестивал се могу пријавити следећи видови позоришног стваралаштва:

-луткарске, драмске/игране и комбиноване форме;

-представе класичног театра и представе које припадају новим позоришним тенденцијама;

-вербални и невербални театар (театар сенки, театар покрета, плесни театар…),

-представе за децу свих узраста – од најмлађег до представа за тинејџере.

Крајњи рок за подношење пријава је 5. мај 2021. године.

Пријаве се шаљу на прописаном обрасцу (у прилогу) уз обавезан снимак целе представе путем Wе-трансфера на е-маил: zvezdariste@zvezdara.org.rs.

Звездариште 2021-Пријава за учешће

Видимо се на Звездаришту!

 

Applying to the 17th Children’s Theater Festival „Zvezdariste“

The City Municipality of Zvezdara invites professional theaters and theater troupes, national and international, to apply their best stage productions for children for the 17th Children’s Theater Festival „Zvezdariste“.

The Festival will be held in November 2021, thanks to the support of the Ministry of State Administration and Local Self-Government.

For the competition program of the Festival, theaters can apply plays that are intended for children and teenagers. Plays must be original and have not been in the selection or competition program of any of the previous editions of the Festival. The Selector of the Festival is Željko Hubač, playwright.

The basic criterion for the selection of plays is their artistic quality.

The following types of theater can apply:

* Puppet, drama / plays and mixed forms;

* Classical theater performances and plays that belong to new theatrical tendencies;

* Verbal and non-verbal theater (shadow theater, theater of movement, dance theater …);

* Plays for children of all ages – from the youngest to plays for teenagers.

The deadline for submitting applications is May 5th, 2021.

Application form is attached and have to be send with video recording of the entire show via We-transfer to the e-mail: zvezdariste@zvezdara.org.rs

Zvezdariste 2021-Application form

Looking forward to seeing you at “Zvezdariste”!