Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 15.08.2022. године, донело је Одлуку о продужењу важења јавног конкурса за учешће грађана у суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

Одлука