Комисија за превоз особа са инвалидитетом, формирана Решењем председника Градске општине Звездара бр. 020-2-5 од 23.01.2019. године, на седници одржаној 24.02.2022. године донела је Одлуку о расписивању Конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара у 2022. години.

Право на овај превоз као помоћ и подршку суграђанима у свакодневном функционисању, имају особе са инвалидитетом којe не користе бесплатан превоз који финансира и организује Градска управа за ову категорију суграђана о чему је неопходно потписати Изјаву која је саставни део прописане документације.

Лица којима је неопходан асистент у обавези су да га обезбеде а малолетна лица ће користити услугу у присуству родитеља/старатеља/хранитеља. Услуга ће се током године пружати у складу са актуелним епидемиолошким мерама у најбољем интересу корисника као и расположивим капацитетима према којем се утврђује распоред вожње.

Конкурс је расписан до 31.12.2022.године. а корисници подносе једну пријаву за коришћење ове услуге током целе године. Општина ће услугу превоза пружати почев од 1.марта.

Текст конкурса доступан је грађанима и на Огласној табли у холу Општине.

Заинтересовани суграђани неопходну документацију могу преузети на Инфо пулту у холу Општине.

Пријавни формулар, Изјаву и Правилник можете преузети oвде:

Одлука о расписивању конкурса

Превоз ОСИ – Конкурс 2022.  Пријава

Превоз ОСИ – Конкурс 2022. Изјава

Правилник превоза ОСИ