Решење Већа Градске општине Звездара XI бр. 06-15/21 од 16.03.2021. године, којим се утврђује престанак рада на положају начелнику Управе Градске општине Звездара, Татјани Карановић Лечић, дипл. правнику, због подношења оставке.