На основу благовременог и основаног приговора крајњег корисника – грађанина на Листу крајњих корисника објављену 19.02.2024. године, а поступајући у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, Решењем о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације XI бр. 06-28/23 од 17.08.2023. године и решењем Већа ГО Звездара ХI број 06–29/23 од 22.08.2023. године и Јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара ХI број 06-42/23 од 26.10.2023. године Комисија за реализацију мера енергетске санације доноси СЕДМУ РЕВИДИРАНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА – ГРАЂАНА.

У прилогу

Седма ревидирана листа крајњих корисника-грађана