ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Инспекције » Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора Одсека за комуналну инспекцију Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Звездара за 2023.годину сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/2015,44/2018 – др.закон и 95/2018) и он садржи општи приказ задатака и послова Одсека за комуналну инспекцију за 2023.годину, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији Градске општине Звездара из комуналне области. План инспекцијског надзора се заснива на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају.

 

Оперативни циљеви Одсека за комуналну инспекцију су усмерени на успостављање целокупног комуналног реда што подразумева одржавање опште уређености и чистоће, контролу заузећа јавних и других површина постављањем привремених и покретних објеката, тезги и башта угоститељских објеката, контролу редовног чишћења септичких јама, контролу држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контролу кућног реда у стамбеним зградама, контролу оглашавања и др.

 

Сврха доношења предлога Плана инспекцијског надзора Одсека за комуналну инспекцију је повећање ефикасности и транспарентности у раду, односно непосредној примени закона и других прописа, спровођењу инспекцијског надзора, праћењу стања уз предлагање мера за унапређење стања на територији општине, као и превентивном деловању комуналне инспекције као једном од средстава остварења циљева инспекцијског надзора.

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2017. годину