У циљу квалитетније, брже и ефикасније комуникације са грађанима, Град Београд је основао Сервисни центар са јединственим кодним бројем 11-0-11, путем којег грађани могу да пријављују комуналне проблеме, добијају информације и дају сугестије ради бољег функционисања града.

 

Сервисни центар града Београда је доступан 00-24 часа на бројевима 11011 или 0800 11 00 11 (бесплатан позив), као и путем е-mail адресе servisnicentar@beograd.gov.rs  за све врсте пријава, питања, примедби и предлога грађана на комуналне проблеме у Београду, градске службе и секретаријате.

 

Сервисни центар града Београда обједињује систем комуникације између Градске управе града Београда и јавних комуналних предузећа, секретаријата и других субјеката који учествују у комуналном систему града Београда, као и за пријаве из надлежности инспекцијских служби и београдске службе комуналног реда.