У Градској општини Звездара одржан је састанак поводом УСАИД пројекта „Боља енергија” који представља петогодишњи пројекат заснован на унапређењу енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на нивоу општина. Састанку су присуствовали члан Већа Градске општине Звездара др Гордана Мишев са сарадницима, представница пројекта „Боља енергија” Анкица Бубалов, председница компаније Е3 International и експерт за одрживо финансирање на пројекту „Боља енергија” Бони Норман и Гојко Шурбатовић из Секретаријата за енергетику.

 

Градска општина Звездара изабрана је као пилот општина која ће сарађивати са пројектом „Боља енергија” током ове године.

 

Пројекат настоји да реши питање недостатка подстицаја, као и ограничених инвестиција у области обновљивих извора и енергетску ефикасност, питање неефикасног коришћења енергетских ресурса, као и слабо заступљену употребу обновљивих извора енергије.

 

На састанку се дискутовало о избору стамбених заједница које су достављале своје пријаве за Програм који ће пружити подршку кроз израду концептуалних решења примене ЕЕ и ОИЕ нових технологија, а затим подржати реализацију енергетске санације изабраних стамбених зграда.

 

Сарадња са УСАИД пројектом „Боља енергија” велики је корак унапред када су у питању активности на којима Градска општина Звездара ради заједно са Градом и министарствима како би се изашло у сусрет житељима Звездаре када је реч о енергетској ефикасности.