Председник Градске општине Звездара Владан Јеремић је данас одржао састанак са директорима  звездарских основних школа. Састанку су присуствовали и чланови Већа Градске општине Звездара Станко Радовановић и Мирослав Лазић.

 

Председник Јеремић се захвалио директорима на посвећеном раду и обављању послова који се односе на одржавање школских објеката.

„У буџету Градске општине Звездара, заједно са последњим ребалансом, за текуће и инвестиционо одржавање школа је издвојено више од 30 милиона динара”-истакао је Јеремић и најавио да је Град Београд обезбедио средства за текуће и инвестиционо одржавање школа у складу са пријављеним потребама школа.

 

Ребалансом буџета је обезбеђено додатних 6,5 милиона, од којих су три милиона динара додељена ОШ „Десанка Максимовић“ за санацију дела школског објекта и 198. 000,00 ОШ „Бошко Буха“ за финанирање надзора приликом извођења грађевинских радова. Преостала средства из ребаланса ће се равномерно поделити школама.

 

Одлуком о ребалансу буџета Града Београда обезебеђена су средства за вредносне ваучере за децу и младе и да ће се подела ваучера организовати у сарадњи са васпитно-образовним установама.

 

У наставку заседања прослеђена је информација директорима о организацији Прве седнице Општинског савета родитеља ГО Звездара – у уторак, 15. новембра 2022. године, затим о реализацији спортског програма „Радујмо се заједно„ у свим основним школама. Овај програм се реализује у сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београд и има за циљ да сензитивише ученике да постоје различите потребе деце у спорту и да анимира децу са сметњама у развоју да се укључе у неки од организованих облика ваншколских активности у школи, као и у активности које организује Спортски савез. Такође, упућен је позив школским волонтерским екипама да до 20. новембра доставе своје волонтерске приче, а председница Комисије за родну равноправност Ивона Фуштић је представила активности које ће се реализовати током манифестације „Шеснаест дана активизма против насиља над женама“. Договорено је да се стручна предавања за родитеље о важности ХПВ вакцине одрже у школском окружењу. За ученике је планирано предавање о све учесталијим облицима испољавања вршњачког насиља кроз негативне коменатре о спољашњем изгледу – Body shaming, са циљем њиховог оснаживања да се заштите у таквим ситуацијама и да у томе не учествују.