Након недавно потписаног Споразума о сарадњи између ГО Звездара и Дома здравља Звездара, који подразумева дефинисање сарадње у реализацији активности на унапређењу јавног здравља и здравствене заштите од интереса за грађане који се спроводе на територији општине, а у складу са Планом јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021 – 2026. год, данас се почело са лекарским прегледима интернисте и офтамолога.

 

Такође је Споразумом дефинисано да ГО Звездара и Дом здравља  заједно раде на планирању и реализацији активности у циљу унапређивања јавног здравља на територији општине Звездара, и то кроз: савремене програме јавно-здравствене едукације,  организовање и континуирано спровођење здравствених програма за промоцију здравља и превенцију  ризичног понашања, а у складу са „Календаром јавног здравља“, учествовање у реализацији активности за промоцију здравља и кампања на нивоу општине Звездара.