У складу са Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), у први разред основне школе уписује се свако дете рођено од 1.марта 2015. до 28. фебруара 2016.године, као и деца која до 31.августа напуне 6 година, по извршеном тестирању од стране школског психолога. Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља. Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у први разред основне школе и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, ако просторни капацитети то дозвољавају. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама информацију за родитеље о начину уписа ученика у први разред основне школе: „И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ“.

Потребно је да:

-Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацијуe ID.gov.rs

-Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

-Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа

прибавити по службеној дужности, и то:

-Извод из матичне књиге рођених

-Уверење о пребивалишту

-Уверење о похађању припремног предшколског програма

-Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

 

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

 

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. Уколико имате проблема са заказивањем термина, можете телефоном позвати овлашћено лице у школи за помоћ и подршку. Упис ученика у први разред ОШ у складу са заказаним терминима обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика. Ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељи донесу у школу, а остала документа прибавља школа. Подсећамо да је родитељ, односно други законски заступник одговоран за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.

Будућим првацима желимо срећан полазак у школу и безбрижно одрастање!