У Основној школи „Бошко Буха“ реализује се пројекат “Унапређивање безбедности ученика у школи – увођење видео надзора и озвучења”. За реализацију пројекта добијена је финансијска подршка Kомпаније НИС у оквиру конкурса Заједници заједно 2020.

#Zajednicizajedno2020

Увођење видео надзора и озвучења у школи значајно доприноси одржавању материјалне и физичке безбедности школског простора, заштити животне средине, превенцији злоупотребе опојних средстава, као и благовременој подршци ученицима у ситуацијама здравственог ризика.

За реализацију овог пројекта било је неопходна израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. Финансирање израде овог акта помогла је Градска општина Звездара.