Крајем маја месеца Центар за реинтеграцију и активизам Београд започео је спровођење пројекта „Растимо заједно“ који је део Програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, коју реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Активности пројекта „Растимо заједно“ имају за циљ дугорочно и одрживо унапређење родитељских компетенција и одговорности родитеља деце ромске националности основног и средњошколског узраста на Звездари. Спровођењем ових активности, успостављањем иновативног Тима за подршку родитељима ромске националности у образовном процесу и развијањем партнерстава у локалној заједници,утицаће се на смањење процеса транс-генерацијског сиромаштва.

Саставни део пројекта је истраживање које укључује мапирање потреба 80 родитеља, процену социо-економских фактора, утицај друштва на њихове родитељске улоге као и процену институционалне подршке. Након спроведеног истраживања, планирана је реализација фокус групе са учешћем 12 представника владиног и невладиног сектора. Извештај и препоруке са фокус групе у корелацији су са „Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома на Звездари за период 2021-2023“.

Имајући у виду искуство са пандемијом и услове живота и образовања у онлајн формату, 20 родитеља ромске националности, деце од 5. разреда до средњешколског узраста, похађаће обуку о основној употреби софтверских алата који се користе за учење на мрежи. Обука ће им пружити директну подршка за прилагођени тип школе и процес учења. За 20 родитеља биће реализовано 12 радионица са образовним, психо-социјалним и мотивационим садржајима који ће унапредити њихове родитељске компетенције. Формираће се и обучити иновативни Тим за подршку родитељима. Сачињаваће га ромски педагошки асистенти, здравствени медијатори, и волонтери Волонтерског сервиса Звездаре, представници владиних и невладиних организација.

Пројекат „Растимо заједно“, део је континуираних активности у унапређењу квалитета свакодневног живота ромске популације на Звездари и у корелацији са „Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома на Звездари за период 2021-2023“ за област образовања.

Све активности ће, поштујући принципе антидискриминације и родне равноправности, за заједницу и ширу јавност бити видљиве и реализоване у складу са актуелним епидемиолошким мерама.