У петак, 20. маја 2022. године,  у скупштинској сали Градске општине Звездара је одржан последњи час енглеског језика за запослене у Градској општини Звездара у оквиру пројекта  „Подучавање енглеског језика запослених у јединицама локалне самоуправе са фокусом на практичним вештинама потребним за ефикаснију комуникацију са партнерима из ЕУ“. Овај програм енглеског језика је био бесплатан за запослене ГО Звездара, а реализован је у сарадњи са Удружењем школа страних језика YALS, под покровитељством амбасаде Сједињених америчких држава.

 

За унапређење вештина употребе енглеског језика у свакодневном раду се пријавило 12 запослених Градске општине Звездара, положило улазни тест и похађало наставу сваког четвртка, од 7. октобра 2021. до 20. маја 2022. године. Две запослене због радних обавеза, нису успеле да до краја похађају наставу, а 10 полазника је добило сертификат за успешно савладан програм А2/Б1 нивоа. Програм је реализован кроз 75 сати учења, 45 сати са предавачем и 30 сати самосталног рада, и обухватао је задатке за унапређење вештина писања, вербалног изражавања, читања и слушања, као и задатке за развој дигиталних вештина, употребе различитих интернет алата у комуникацији и развој вештина презентације.

 

Програм је водила Маја Гавриловић Максимовић, наставница енглеског језика, из Центра за стране језике Livingston, који делатност обавља на територији Општине Звездара. Одлично структуиран програм, прилагођен потребама запослених у јавној управи, са актуелним темама је одлично методички испланиран и реализован. Обиље интерактивних метода које ангажују полазнике допринеле су да настава буде функционална, занимљива и ефикасна. Комуникација и тимски рад запослених из различитих одељења и сектора Управе ГО Звездара је додатна вредност овог програма.

 

Запослени су данас, након писменог дела завршног теста, уз Power Point презентацију представили своје идеје у областима у којима обављају пословне активности, као део усмене провере. Уз химну Звездаришта, осмехе и обећање да ће се програм даље развијати и наставити у будућности, додељени су сертификати и тиме, званично, завршене активности у оквиру програма обуке енглеског језика.