Пресвлачењем нове асфалтне подлоге, завршена је реконструкција улице Станислава Сремчевића на Звездари. У питању је 400 метара изузетно прометне саобраћајнице.

Ова улица је једна од три улице које су предвиђене програмом реконструкције који је усвојило ЈП „Путеви Београда“. Једна од њих је и Шејкина улици на Миријеву где су радови при крају, док су у Војводе Бране радови обимнији јер обухватају, поред нове коловозне подлоге, и нове тротоаре и ивичњаке, а завршетак радова се очекује до краја месеца.