Постављењем завршног слоја асфалта у дужини од 800 метара, завршена је реконструкција улице Витезова Карађорђеве звезде.

Радници ЈКП „Београд пут су у једној од најфреквентнијих улица у Миријеву поред реконструкције коловоза, санирали и тротоаре и ивичњаке на оним местима на којима су били оштећени. Радове је обишао члан Већа ГО Звездара задужен за инфраструктуру Милош Стојилковић који је рекао да је по плану радова ЈП „Путеви Београда“ следећа улица која је предвиђена за реконструкцију улица Љубице Луковић на Северном булевару.