Председник Скупштине ГО Звездара Душан Игњатовић заказао је 25. седницу Скупштине Градске општине Звездара за уторак, 29. децембар 2015. године, са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали Скупштине Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, I спрат.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I РЕДОВАН ПОСТУПАК

1.Предлог Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину
2.Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2015. године
3.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара
4.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара
5.Предлог Одлуке о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета Градске општине Звездара
6.Предлог Програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара у 2016. години
7.Предлог Плана развоја културе Градске општине Звездара за 2016. годину
8.Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2015. годину
9.Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара за период од 01.09.2014. до 01.09.2015. године
10.Информација о стању у дечијим вртићима, основним школама и специјалним школама из домена надлежности Градске општине Звездара у школској 2014/15. години
11.Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2016. годину са очекиваним остварењем Плана и Програма пословања у 2015. години
12.Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ за 2016. годину
13.Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Звездара
14.Предлог решења о измени решења о именовању тима за праћење и извештавање реализације „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији ГО Звездара за период 2015-2020“
15.Предлог решења о измени решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
16.Предлог закључка о укидању клаузуле правоснажности стављене са даном 28.03.2008. године на решење Скупштине Општине Звездара VIII 06-70 од 20.05.1989. године
II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА