Председник ГО Звездара донео је Одлуку о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2021. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, на основу Предлога Одлуке  коју је Комисија за оцену програма у области спорта донела на седници одржаној 28. децембра 2020. године.

У прилогу:

Одлука.2021.

Предлог одлуке 2021