Председник Скупштине ГО Звездара Душан Игњатовић заказао је 26. седницу Скупштине Градске општине Звездара за среду, 02. март 2016., са почетком у 10,00 часова, у одборничкој сали Скупштине Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, И спрат.

За седницу је предложен следећи

Дневни Ред

И Редован Поступак

1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о управи Градске општине Звездара
2. Извештај о раду управе Градске општине Звездара за 2015.
3. Предлог Програма развоја спорта за период 2016 – 2018.
4. Извештај о раду и пословању ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2015.
5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2016.
6. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“
7. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“
8. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2015.
9. а/ Предлог Решења о утврђивању престанка функције Александри Мацанковић, заменици општинског правобраниоца Градске општине Звездара
б/ Предлог Решења о постављењу Александре Мацанковић, заменице општинског правобраниоца Градске општине Звездара
10. а/ Предлог решења о утврђивању престанка функције Мирјани Чупић, заменици општинског правобраниоца Градске општине Звездараб/ Предлог Решења о постављењу Мирјане Чупић, заменице општинског правобраниоца Градске општине Звездара
11. а/ Предлог решења о утврђивању престанка функције Миодрагу Маљковићу, заменику општинског правобраниоца Градске општине Звездара
б/ Предлог решења о постављењу Миодрага Маљковића, заменика општинског правобраниоца Градске општине Звездара
12. Предлог Решења о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
13. Предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
14. Предлог кандидата за чланове Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

II Скраћени поступак

III Текућа питања

IV Одборничка питања