Од 1. до 31. октобра 2015. на активној евиденцији Сервиса било је укупно 149 корисника. Свакодневно је вођена дијалог листа. Ранка Јеличић је волонтерски дежурала у канцеларији уторком и четвртком.

Укупан број ангажованих волонтера у октобру је 36. Од тога: 25 волонтера је ангажовано на теренским активностима у кућним условима (старијим, немоћним, лицима са инвалидитетом и породицама са децом са сметњама у развоју) од чега су 2 волонтера ангажована у једнократним занатским услугама Сервиса. У Саветовалишту за појединце и породицу 4 је пружало услуге психосоцијалне подршке, 3 волонтера је реализовало различите радионице, 5 волонтера се ангажовало у пословима подршке канцеларији-дежурство на телефону, једнократним акцијама као и на терену. Неке волонтерке/и су биле ангажоване у више активности/услуга ВСЗ.

Реализовано је укупно 450 сати волонтерског рада и укупно 179 социјалних услуга, од тога 282.50 сата у кућним условима (144 социјалне услуге), 27 сати стручног волонтирања у Саветовалишту у просторијама ВСЗ (21 индивидуална услуга), 40 сати у реализацији програмских активности (14 радионица) и 99.50 сати као подршка у канцеларији.

Укупан број корисника услуга ВСЗ је 149, од тог броја у кућним условима 40 добија волонтерске услуге подршке у свакодневном функционисању, а 21 услуге психо-социјалне подршке, помоћ правника за остваривање социјалних права и за област породично-правне заштите у просторијама Сервиса или изван ВСЗ, а 88 су користили програме радионица.

Рад Волонтерског сервиса Звездаре помогла је ГО Звездара: месечни превоз за октобар за 20 волонтерки/а које/и су ангажоване/и у реализацији програмских активности ВСЗ (22.400,00 дин), и 30 пакета за хигијену.

На супервизији је констатовано да је индивидуалност сваког волонтера важна и да је треба поштовати. Наглашена је важност канцеларије у свим фазама подршке волонтерима.

Награде су подељене 30.октобра у просторијама ВСЗ након поднетих месечних извештаја, и обављене евалуације и супервизије рада на терену током октобра месеца.