Комисија за родну равноправност председника Општине Звездара организовала је састанак са темом безбедност локалне заједнице.

У раду састанка учествовали су: председница Трећег општинског суда, заменик јавног тужиоца Трећег општинског јавног тужилаштва, представници школа , полиције, Центра за социјални рад Звездара, као и представници ГО Звездара.

Важни сегменти деловања су, како безбедност деце у школама и предшколским установама, тако и породично насиље. У циљу решавања тог проблема на нивоу локалне заједнице пре две године потписан је Споразум о сарадњи институција у оквиру пројекта „Повежимо заједницу“.

За решавање случајева породичног насиља потребно је да свако од актера делује брзо и ефикасно, као и да међусобна комуникација буде још боља. Врло је значајно да суд, тужилаштво и полиција реагују одмах. У суду и тужилаштву предметима из ове области баве се специјализована већа, у циљу да се предмети са елементом насиља у породици решавају одмах, без одлагања.

На састанку је договорено да ће се будуће активности односити на едукације школских полицајаца, затим тимова за борбу против насиља у породици, а путем трибина, медијских активности, штампања и поделе промо материјала деловаћемо у правцу подизања свести јавности о присутности проблема насиља у локалној заједници.

Следећи састанак биће одржан 19. марта.