Представљање књиге „Бонтон старења или деманти о старењу“ Радмиле Пеција Урошевић одржаће се у среду 18. септембра у 18 часова у Галерији Миљковић, Булевар краља Александра 298.

Ауторка представља феномен старења, са свим изазовима али и бројним могућностима које пружа, а којих старији суграђани често нису свесни. Као социолог, разматра старење у ширем друштвеном контексту, дајући конкретне савете и предлоге како да сте у старости што потпуније и садржајније живи, без обзира на ограничења.

Програм је намењен не само старијима, већ и члановима њихових породица, деци и унуцима, јер је међугенерацијска повезаност веома важна.

Позивамо суграђане да учествују у промоцији и дају нове идеје и примере о успешном и активном старењу.