Дан Геодетске техничке школе, која је почела са радом пре 96 година, обележава се 15. октобра. Ученици и запослени школе су поводом Дана школе припремили виртуелну представу која се може погледати на линку https://youtu.be/7ukidbFT7DA

Према наводима са сајта школе, још давне 1924. године, формиран је геодетски одсек Средње техничке школе у Београду. Самостална Геодетска техничка школа основана је 1947. године, а од 1957. године налази на истој адреси – Милана Ракића 42. У школи је однеговано више од 7700 младих стручњака, од којих су многи наставили даље школовање и активно учествовали у развијању наше заједнице.

У школи се, поред основног школског плана и програма, реализују и бројне ваннаставне активности.

Геодетска трехничка школа образује геодетскe техничарe, геометрe, у оквиру четворогодишњег школовања. Школа образује професионални кадар за потребе Републичког геодетског завода, геодетских и грађевинских фирми, као и за наставак школовања на високошколским установама. Геодетски техничар послује у делокругу решавања имовинско-правних односа, премера простора, утврђивања међа и утврђивање својине и власништва над земљишним парцелама и некретнинама. Геодета израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката, или за уређење насеља. У савременом друштву налази своју адекватну примену у многим делатностима.

Ученицима и запосленима честитамо Дан школе и желимо много успеха у даљем раду.