Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је девету седницу Скупштине за уторак, 3. октобра 2017. године , са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат. 

За ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I    Редован поступак

 1. a) Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б) Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

 1. Предлог одлуке о издвајању буџетских средстава за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских заједница у 2017. Години
 2. Предлог одлуке o додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2017. години
 3. Предлог одлуке о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара
 4. Предлог одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара
 5. Предлог одлуке о измени одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара“ XI број 011 – 1 – 6 од 17.02.2017. године
 6. Предлог одлуке о издавању билтена Градске општине Звездара
 7. Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о Управи Градске општине Звездара
 8. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2017. године
 9. Избор члана Већа Градске општине Звездара
 10. Предлог допуне програма извођења потребних радована уређењу и одржавању некатегорисаних путева на  подручју Градске општине Звездара за 2017. годину XI број 06 – 15 од 11.5.2017. године и XI број 06 – 19 од 5.7.2017. године
 11. Шестомесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за период 01.01 – 30.6.2017. године
 12. Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара
 13. Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2016/17. години
 14. Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова савета месних заједница Градске општине Звездара

II   Скраћени поступак

 1. Предлог решења о измени Решења о образовању Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара
 2. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III  Текућа питања

IV   Одборничка питања