Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је деветнаесту седницу Скупштине за четвртак, 28.. фебруар 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    Редован поступак

 1. a/ Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

б/ Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборницима                Скупштине Градске општине Звездара

 1. Одлукa о измени  Одлуке о  Управи Градске општине Звездара
 2. Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара“
 3. Одлуку о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“
 1. Одлукa о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
 1. Програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину
 2. Извештај о раду општинског Правобранилаштва Градске општине Звездара за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
 3. Извештај о реализацији Akционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
 4. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2018. годину
 5. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и о раду Савета за миграције  у ГО Звездара за период јануар-децембар 2018. г.
 6. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2018. годину
 7. Извештај o раду и реализацији годишњег Плана и Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 01.01. – 31. 12. 2018. године

II   Скраћени поступак

 1. Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
 2. Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине  Градске општине Звездара
 3. Решење о измени решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III  Текућа питања

IV  Одборничка питања

Дневни ред за 19. седницу