Градски штаб за ванредне сутуације на територији града Београда,  у петак, 3.4.2020. је обезбедио два резервоара запремине од по 1.000 литара,  за потребе Градске општине Звездара.

У ове резервоаре ће се сипати дезинфекционо средство (припремљен раствор за употребу) за потребе дезинфекције и чишћења стамбених зграда на територији Градске општине Звездара. Дезинфекциона средства  је обезбедио и испоручио Завод за биоциде и медицинску екологију.

Један резервоар је постављен испред објекта Управне зграде Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, а други испред  објекта ЈП Спортски центар Олимп – Звездара“, Вјекослава Ковача 11, главни улаз.

Из постављених резервоара припремљено дезинфекционо средство ће  моћи да преузимају представници стамбених заједница са територије Градске општине Звездара, почев од суботе 4.4.2020, у времену од 9,00 до 12,00 часова.

Радним данима, почев од понедељка 6.4.2020, па до петка 10.04.2020. године, преузимање ових средстава ће бити организовано у времену од 9,00 до 16,00 часова.

Свака стамбена заједница може преузети по 1 (један) литар дезинфекционог средства и мора обезбедити одговарајућу посуду – флашу.

У договору са Градских штабом за ванредне ситуације и Заводом за биоциде и медицинску еклогију, периодично ће се вршити допуна предметних резервоара дезинфекционим средством.