Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет пету седницу Скупштине за среду, 23. октобра 2019., са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, на првом спрату.

 За ову седницу је предложен следећи

Дневни  ред

I Редован поступак

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2019. године
  2. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2019. годину
  1. Предлог одлуке о Управи Градске општине Звездара
  2. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о пружању правне помоћи
  3. Предлог одлуке о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2019. години

 

II Скраћени поступак

 

  1. Предлог одлуке о измени Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
  2. Предлог решења о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара
  1. Предлог решења о измени Решења о образовању Административно– мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара
  1. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III Текућа питања

IV Одборничка питања