Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет прву седницу Скупштине за петак, 12. април 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

  1. Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи
  2. Избор заменика председника Градске општине Звездара

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

21. седница скупштине ГО Звездара – Дневни ред