Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет трећу седницу Скупштине за понедељак, 8. Јула 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

 За ову седницу је предложен следећи

 

                                                                             Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 I   редован поступак

  1. Информација о стању базбедности на територији ГО Звездара за 2018. годину
  2. Давање мишљења н утврђени нацрт Одлуке о промени статута Града Београда
  3. Предлог закључка о приступању промени статута ГО Звездара

 

II скраћени поступак

III текућа питања

IV одборничка питања