Канцеларија за бесплатну правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици, основана као радно тело одлуком Милана Поповића, председника Градске општине Звездара, обележила је 1. априла 2008. две године рада. Канцеларија ради уторком, средом и четвртком од 16 до 18.30 и у протеклих две године кроз њу је прошло преко 1000 жртава породичног насиља.

Жене чине највећи део жртава насиља у породици, али један део чини и старија мушка популација, над којом насиље врше деца, најчешће синови. За протекле две године у Канцеларији су забележени и случајеви психолошког насиља над децом, често као последица развода родитеља.

Социолошки, културолошки, економски и многи други разлози мотиви су вишегодишњег трпљења насиља у породици, које најчешће траје од самог почетка брака – истиче Леила Руждић Трифуновић, координаторка Канцеларије.

Иако је Канцеларија за помоћ жртвама насиља у породици замишљена као радно тело на локалном нивоу, у њој су помоћ нашле жене са ширег подручја Београда, а поједине долазе и из Крагујевца и Ниша. У Канцеларији волонтерски раде четири правнице, које, осим пружања правних савета представљају и велику подршку жртвама насиља, које се више пута појављују на разговорима, тражећи разумевање и топлу људску реч.

Градска општина Звездара отишла је корак даље у решавању сличних проблема. Покренут је пројекат умрежавања релевантних институција: Полиције, Дома здравља, Центра за социјални рад и локалне самоуправе, како би се ефикасно решавао проблем насиља и безбедности у најширем смислу. У току је стварање „мобилних тимова“ чији ће телефон 24 сата бити на располагању жртвама насиља.

Више о канцеларији