У звездарским васпитно образовним установама је започела реализација Програма за унапређење саобраћајне безбедности, који је осмислио Савет за безбедност саобраћаја на путевима ГО Звездара, а подржава га и финасира Секретаријат за саобраћај града Београда.

Савет је на основу анализе Агенције за безбедност саобраћаја, која показује да највећи број повређених и погинулих у саобраћајним незгодама на теритоији Звездаре чине пешаци, осмислио програм, који обухвата предавања, радионице, конкурсе и обуке за различите циљне групе. Поред унапређења услова за безбедно кретање пешака, програм обухвата и развијање вештина за безбедну вожњу мотоцикала и освешћује утицај алкохола на безбедност учесника у саобраћају, а активности спроводе удружења специјализована за реализацију програма у области саобраћаја са својим стручним тимовима. У реализацију програмских активности укључене су све звездарске основне и средње школе и предшколске групе ПУ „Звездара“.

Као део ових програма Мото клуб БЕЗБЕДНОСТ је у период 11-18.05.2016. године реализовао предавања у средњим школама на територији општине Звездара из области “Безбедност нмотоциклиста”. Предавања су била одлично посећена, а ученици су исказали висок ниво интересовања за предметну тему. Учествовали су ученици од првог до трећег разреда.

Предавања су одржана у свих 9 средњих школа на Звездари, а на њима је укупно било више од 330 ученика/ца. Она су трајала између 45 и 55 минута, у зависности од интересовања ученика , а након њих демонстратори су, на импровизованом полигону у дворишту школе, ученицима показивали основне технике безбедног управљања мотоциклом.

Тренери безбедне вожње мотоцикала Зоран Лилић и Витомир Голушанин средњошколце су на предавањима упознали са следећим темама: Физичке законитости кретања мотоцикла, Мотив за вожњу, Динамика кочења, Кривина / скретање, Процена сопствених способности – освешћивање, Сигурносни уређаји на мотоциклу, Изазивање несреће (лошом проценом сопствених способности и услова у саобраћају), Реакција / предвиђање, Алкохол, дрога и мотоцикл (психофизичко стање), Брзина, Психичка секунда, Проблем и избегавање, Заштитна опрема, Припрема мотора и мотоциклисте за вожњу.